پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

شهیدرضا عبدالهی شورکی

ولادت: 4فروردین1347- کوهبنان       

شهادت: 29اردیبهشت1367– جبهه جنوب

نام پدر: عباس