پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

شهیدسید محمد جواد حسینی

ولادت: 1337- کوهبنان            

شهادت- 5اسفند1362: سیستان و بلوچستان درگیری با اشرار

نام پدر:سید ابوتراب