پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

شهید محمد رمضانی

ولادت: 3خرداد1339 – کرمان            

شهادت: 8آبان1367 – جبهه جنوب

نام پدر: حسن

****

زندگی نامه:

شهید محمد رمضانی در سال 1339 در کرمان متولد شد . هنوز دو ماه بیشتر نداشت که پدرش فوت کرد. چون فرزند خانواده ای یتیم بود و با ناپدری بزرگ شده بود، با سختی فراوانی بزرگ شد و تحصیلا تش را تا سال پنجم ابتدایی بیشتر ادامه نداد. شهید رمضانی، خیلی خوش اخلاق بود و با همه خویشاوندان و دوستانش با خوشرویی صحبت میکرد. ارادت خاصی به امام علی)ع) داشت و در انجام کارها و نشست و برخاست همیشه ذکر علی بر لبانش بود . نمازهایش را همیشه اول وقت ادا میکرد و همواره در نماز جمعه شرکت داشت . نماز شب زیاد میخواند و بعد از خواندن نمازهای پنجگانه ، دعا و قر آن می خواند. بعضی مواقع نیز، در جمع خانواده مداحی میکرد.

نقاش ماهر و زبردستی بود و در نقاشی استعداد خوبی داشت و خرجش را از این طریق به دست میآورد. همیشه به فکر فقرا بود و با اینکه درآمدش کم بود و اندوخنه ای نداشت، به آنها کمک میکرد. شهید محمد رمضانی در سال 1367 در منطقه خرمشهر به شهادت رسید.