پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

شهید اکبر شاهمرادی

ولادت: 2تیر1346- کوهبنان        

شهادت- 21دی1365: شلمچه

نام پدر:محمد