پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

شهید حسین امیری اپورواری

ولادت:  26فروردین1329-  کوهبنان      

شهادت :6مهر1360- دارالخوئین عملیات ثامن الائمه

نام پدر: غلامرضا