پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

شهید سید عبدالحسین مظفری کوهبنانی

ولادت: 3فروردین1349- کوهبنان        

شهادت: 4خرداد1367- شلمچه