پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

شهید محمود رحیمی کوهبنانی

ولادت: 12تیر1348- کوهبنان        

شهادت: 21بهمن1365– شلمچه

نام پدر: حسین