پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

شهید مهدی تردست

ولادت: 1آذر1342 – کوهبنان        

شهادت: 5مهر1360 – آبادان جبهة نادریه

نام پدر: محمد

****

زندگی نامه:

شهید مهدی تردست در سال 1342 در محله انصار کوهبنان دیده به جهان گشود. رفتار و گفتار و کردار شهید از زمان کودکی با همسالان خود،تفاوت داشت. همیشه به مستضعفان می اندیشید و آنچه در توان داشت دراین جهت به کار میگرفت تا اینکه در سال 1360 به فرمان امام ، برای دفاع از انقلاب، روانه جبهه های جنگ شد.

در زندگی به دنبال منافع شخصی خود نبود، بلکه همیشه دیگران را بر خود ترجیح میداد. گویا با افکار بلند و آسمانی خود به دنبال جلب رضایت خدا بود و دنیا به چشم او چندان جلوهای نداشت، به همین جهت بود که راه دوست را برگزید و سرانجام به مجبوب رسید. شهید تردست سرانجام در تاریخ 5مهر1360 عملیات شکست حصر آبادان در جبهة نادریه به  فیض شهادت نائل آمد.

روحش شاد و یادش گرامی باد.