پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

قلب کرانه

قلب کرانه

اردوگاه جنین تبدیل به قلب مقاومت در کرانه باختری شده است. تمام تلاش های رژیم صهیونیستی برای تسخیر این اردوگاه با شکست مواجه شده است. آگاهی از سیر شکل گیری و آنچه که در درون این اردوگاه می گذرد می تواند بسیار جذاب و خواندنی باشد. خبرگزاری مهر در پرونده ای با عنوان” قلب کرانه؛ اردوگاه جنین چگونه به قلب مقاومت فلسطین تبدیل شد؟” به بررسی چرایی اهمیت این اردوگاه و ارائه گزارش های جذابی در مورد آن پرداخته است.