پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

لزوم دانستن قوانین و آگاهی از عناوین مجرمانه برای ضابطین

لزوم دانستن قوانین و آگاهی از عناوین مجرمانه برای ضابطین

در دوره آموزشی برگزار شده برای پلیس راه آهن، ابوالفضل فرحبخش به اهمیت دانش حقوقی برای ضابطین اشاره کرد. او بیان کرد که آگاهی از قوانین و عناوین مجرمانه از مهمترین پیش نیازهای مجریان قانون و ضابطین است. تحقیقات بازپرسی در مرحله اول و در دستان ضابطین قرار دارد و تحقیقات اولیه در اثبات جرم یا امحا ادله جرم بسیار تاثیرگذار است.

رئیس دادگستری زرند با تأکید بر لزوم قانون‌مداری ماموران، خواستار مطالعه قوانین حوزه راه آهن برای پلیس راه آهن شد و افزود که تصمیم‌گیری درست و در لحظه نیازمند آگاهی مامور از قوانین است. این مهم از برخورد اشتباه به دلیل اطلاعات ناکافی یا غلط که منجر به تضییع حقوق شهروندان می‌شود، جلوگیری می‌کند.

او با برشمردن مصادیق جرائم مشهود مطابق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد که در مواجهه با جرائم مشهود برای اقدامات اولیه نیازی به دستور قضایی وجود ندارد و ضابط باید راسا اقدام کند. اما در این شرایط و برخورد با جرائم مشهود نیز باید قانون رعایت شود تا در عین اقتدار و اقدام به هنگام، حقوق قانونی افراد تضییع نشود.

رئیس حوزه قضایی زرند تشویق ضابطین به صبر و بردباری را مورد تأکید قرار داد و امام علی را بهترین الگوی رفتار دانست. او بیان کرد که اقدامات و برخورد‌ها باید به دور از هر گونه حس و بغض شخصی صورت گیرد و تنها در چهارچوب وظایف برای تامین نظم و امنیت شهروندان تلاش کنیم. اما در مقابل سرکشی و تهدید جان مامور نیز اقدام متناسب بازدارنده برای حفظ جان لازم است.

رئیس حوزه قضایی زرند اظهار کرد که مطابق قانون، دستورات مقام قضایی باید در زمان تعیین شده انجام شود و عدم انجام آن‌ها ممکن است منجر به محکومیت انفصال از خدمت دولتی تا یک سال شود بر اساس مواد ۳۵ و ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری.