پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

کمک به خانواده زندانیان فقط از طریق انجمن حمایت مجاز است

کمک به خانواده زندانیان فقط از طریق انجمن حمایت مجاز است

رضا یعقوبی در جلسه هیات مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان زرندتصریح کرد: مشاهده می‌شود در فضای مجازی و حقیقی تبلیغاتی جهت جمع آوری کمک خیرین برای حمایت از زندانیان انجام می‌شود؛ در این خصوص هر چند که هدف اینگونه خیریه‌ها نیز اقدامات خداپسندانه است، اما قانونگذار با پیش بینی مشکلات موجود در اقدامات پراکنده، انجمنی را به طور خاص برای حمایت از زندانیان و خانواده‌های آن‌ها ایجاد کرده که با عضویت دادستان، فرماندار، رئیس اداره زندان و نیز سه نفر از معتمدین ضمن نظارت رسمی و مردمی با تجمیع کمک‌ها به شکلی هدفمند حمایت‌ها با اولویت بندی انجام شود.

 وی افزود: با توجه به رسالت انجمن مذکور و آیین نامه تاسیس آن، انجمن حمایت از زندانیان تنها نهاد مورد تایید و در واقع بهترین و کوتاه‌ترین طریق ممکن برای حمایت مادی و معنوی از جامعه زندانیان است.

این مقام قضایی گفت: به طور قطع تحقق جامعه‌ای عاری از زندان و زندانی خواسته‌ای انسانی و دینی است و تمام تلاش‌ها در این خصوص در حال انجام است؛ اما وجود حتی یک زندانی نیز ضرورت اقدام جهت جلوگیری از آسیب به خانواده‌های آن‌ها را طلب می‌کند که این موضوع نیز نیازمند کمک خیرین و اقدامات اقتصادی برای رسیدن به درآمد پایدار انجمن است.

یعقوبی تصریح کرد: درآمد پایدار و حمایت هدفمند نیازمند تجمیع کمک‌ها در یک نهاد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است تا از سود حاصله به طور مستمر از خانواده زندانیان حمایت و نسبت به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد اقدام شود. 

دادستان زرند ضمن قدردانی از مشارکت خیرین در زمینه حل مشکلات زندانیان خواستار حمایت معنوی و غیر نقدی آن‌ها از طریق انجمن حمایت از زندانیان و نیز واریز کمک‌های نقدی به شماره حساب ۰۱۰۹۰۸۴۱۷۹۰۰۲یا شماره شبا IR۸۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۹۰۸۴۱۷۹۰۰۲به نام انجمن مذکور در شهرستان زرند شد.