پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

دهستان سیریز

بخش‌های زرند

سیریز نام دهستانی در بخش یزدان‌آباد شهرستان زرند، استان کرمان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۷۹۲ نفر (۱۱۶۷ خانوار) بوده‌است.

دهستان شعبجره

بخش‌های زرند

دهستان شعبجره نام دهستانی در بخش طغرل‌الجرد شهرستان کوهبنان، استان کرمان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۲۲۷ نفر (۵۸۹ خانوار) بوده‌است.

دهستان یزدان‌آباد

بخش‌های زرند

دهستان یزدان‌آباد نام دهستانی در بخش یزدان‌آباد شهرستان زرند، استان کرمان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۱۰۷ نفر (۱۴۶۷ خانوار) بوده‌است.

دهستان حتکن

بخش‌های زرند

دهستان حتکن نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان زرند، استان کرمان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۲۴۷ نفر (۳۸۴ خانوار) بوده‌است. مرکز دهستان حتکن از مرکز شهرستان حدود ۴۰کیلومتر فاصله دارد. این دهستان در ضلع شرقی کوه مزار و در دل کوه‌های کوهبنان و در کنار رودخانه […]

دهستان خانوک

بخش‌های زرند

دهستان خانوک دهستانی در بخش مرکزی شهرستان زرند واقع در استان کرمان در کشور ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ انجام شد جمعیت این دهستان 900 نفر و تعداد خانوار ساکن در این دهستان 212 خانواده برآورد شده.

دهستان اسلام‌آباد

بخش‌های زرند

دهستان اسلام‌آباد نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان زرند، استان کرمان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۳۰ نفر (۲۱۰ خانوار) بوده‌است. مرکز این دهستان ریحان‌شهر است.

دهستان جرجافک

بخش‌های زرند

دهستان جرجافک نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان زرند، استان کرمان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۳۸۲ نفر (۷۲۴ خانوار) بوده‌است.

دهستان سربنان

بخش‌های زرند

دهستان سربنان نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان زرند، استان کرمان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۸۱۷ نفر (۷۵۵ خانوار) بوده‌است. تاریخی‌ترین جاذبه طبیعی این منطقه درخت چنار کهنسال سراپرده است و دارای یک قلعه تاریخی در اطراف روستای ختم نیز میباشد. سربنان یک منطقه کوهستانی با […]

دهستان دشت خاک

بخش‌های زرند

دهستان دشت خاک نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان زرند، استان کرمان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۰۶۰ نفر (۱۰۴۲ خانوار) بوده‌است.

دهستان وحدت

بخش‌های زرند

دهستان وحدت نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان زرند، استان کرمان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۵۰۳۳ نفر (۳۶۰۹ خانوار) بوده‌است. مرکز این دهستان بهاءآباد است.