پایگاه اطلاع رسانی زرند و کوهبنان

دهستان طغرالجرد

بخش‌های کوهبنان

دهستان طغرالجرد، یکی از دهستان‌های بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در استان کرمان ایران است. مرکز این دهستان، شهر کیان‌شهر است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت دهستان طغرالجرد برابر با ۱٬۳۵۰ نفر بوده‌است.

دهستان خرم‌دشت

بخش‌های کوهبنان

دهستان خرم‌دشت، یکی از دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان کوهبنان در استان کرمان ایران است. مرکز این دهستان، روستای ده علی است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت دهستان خرم‌دشت برابر با ۲٬۱۴۱ نفر بوده‌است.

دهستان جور

بخش‌های کوهبنان

دهستان جور، یکی از دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان کوهبنان در استان کرمان ایران است. مرکز این دهستان، روستای گور است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت دهستان جور برابر با ۲٬۳۸۵ نفر بوده‌است.